hlavná
O projekte
Aktuality v medicíne
Autorom
Licencované knihy o medicíne
OBSAH:
Prednáška. Popáleniny, omrzliny, poranenia elektrickým prúdom, 2012
Poruchy spálenia Epidemiológia Patofyziológia lokálnych lézií Klasifikácia popálenin Patogenéza horúčkového šoku Popálená šoková ordinácia Prvá pomoc pri popáleninách Patogenéza a klinika toxémie horúčavy a septikotoxémie Liečba chorôb horieť Elektrické poranenie. Patogenéza. Klinika Prvá pomoc pri úrazu elektrickým prúdom Frostbite Doby a stupne omrzliny Prvá pomoc a liečba Komplikácie omrzliny Chemické popáleniny
PERIODY A STANOVENIE MRAZENÉ

Knihy a učebnice na tému Intenzívna terapia, anesteziológia a resuscitácia, prvá pomoc:

 1. Vyatkina P .. Kompletný zdravotnícky zoznam záchranárov. Časť I - 2012
 2. Vyatkina P .. Kompletný zdravotnícky zoznam záchranárov. Časť II - 2012
 3. Vyatkina P .. Kompletný zdravotnícky zoznam záchranárov. Časť III - 2012
 4. Prednášky. Základy resuscitácie - rok 2011
 5. Prednášky. Intenzívna liečba koncových podmienok - rok 2011
 6. Prednáška. Anestézia - rok 2011
 7. Prednáška. Resuscitácia. Koncepcia terminálnych stavov. Kardiopulmonálna resuscitácia - rok 2011
 8. Prednáška. Akútna strata krvi - 2011
 9. Yushchuk N.D. et al. (komp.) .. Testovacie úlohy lekárov v núdzových a núdzových situáciách - 2011
 10. Cheat Sheet Prvá pomoc - rok 2011
 11. Praktická príručka. Top 10 chýb v prvej pomoci - 2011
 12. Prednáška. Traumatické poranenie mozgu (TBI) (pomoc) - rok 2011
 13. Prednáška. Zranenie za studena, pomoc pri omrzlinách a podchladenie - 2011
 14. Soldatov Y.N. Pomoc v núdzi - rok 2011
 15. Cheat Sheet Odpovede na lekárske vstupenky na prvú pomoc - 2011
 16. Prednáška. Poškodenie hrudníka a orgánov hrudnej dutiny (pomoc pri zraneniach) - rok 2011
 17. Ed. Belyalova F.I. Náhla srdcová smrť. Odporúčania pre diagnostiku a liečbu. - 2011
 18. Sanitárny bulletin. Akútna kardiovaskulárna nedostatočnosť - rok 2010
 19. Prednáška. Transfuziológia - 2010
 20. Zhrnutie. Coma - 2010
Medikálny portál "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com